Thất bại…

Hì,

Thực sự là thất bại rồi đấy.

Nước mắt đã rơi, chẳng sao cả, ngần này tuổi, người ta vẫn còn làm được nhiều việc, hì.

Hết giờ, trưởng ban gọi sang, giờ mình cũng chẳng nhớ anh ấy nói gì nữa, vì nghe xong câu đầu tiên, tai thấy lùng bùng, lùng bùng.

Sự thật là hơi shock một chút, dù đã cảm giác điều gì đó, cảm giác của mình giờ đúng lắm mà, người yêu mình, người ghét mình, và người thực sự muốn giúp đỡ mình, cảm giác, hoặc là có một  ai đó hoặc rất nhiều người đã dạy mình – người thân, có lẽ thế.

Cơ mà chẳng sao, lần vừa rồi, các chị em đã giúp mình rất nhiều, chị Hoa, chị P.Trang, chị Bình, em Hằng, ko kể chú và mọi người… ko kể chị Ngọc… Mình thấy biết ơn những sự trợ giúp đáng quý đó.

Giờ thì ko phải sống trong sự: chị ấy ko thích em, chị ấy hay soi em nữa, mà mình sẽ đi, theo con đường của mình, là mình, chắc chắn thế.

Sẽ phải tìm kiếm, sẽ phải thay đổi, nhưng tại sao lại không, vì mình, là chính mình.

Cố lên thôi, phải bước tiếp, mà đương nhiên là bước tiếp rồi, hì.

One Response to “Thất bại…”

  1. Nguyen Do Says:

    try hard!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: